Associació Salvem La Tossa


Dies esperant la resposta de l'Alcalde a la Carta Oberta
008103
 
Resposta a les declaracions del Sr. Francisco Flos

 

10.febrer.2003

Arran de la sol·licitud de Bé d'Interés Cultural presentada per l'Associació Salvem La Tossa a la Conselleria de Cultura, el Sr. Francisco Flos va fer unes declaracions públiques, gens argumentades i plenes d'imprecisions, en les quals posava en entredit de manera totalment injustificada el treball, els motius i, fins i tot, l'existència d'aquesta associació. Donada l'extensió de les declaracions del regidor, en aquest comunicat ens centrarem en aclarir les errades més greus del discurs de l'edil.

Salvem La Tossa és una associació legalment constituïda i registrada en la Conselleria de Justícia i d'Administració Pública de la Generalitat Valenciana. En contra de les afirmacions del Sr. Flos, la majoria dels més de cent membres de l'associació no tenen ni un pam de terra a La Tossa.

Efectivament l'Associació va nàixer com a conseqüència de l'evident perill que suposa per al paratge de La Tossa la construcció d'una macrourbanització al voltant d'un camp de golf.

Els interessos i objectius de l'associació són de caire social, cultural i mediambiental, i es posen de manifest en totes les activitats que ha dut a terme: conferències, suport a la Marxa Blava a favor de una Nova Cultura de l'Aigua, articles de premsa, celebració del dia mundial de les aus, excursió a La Tossa, jornades al carrer amb el Col·lectiu El Rebrot, adhesió a la Plataforma Cívica Contra la Guerra, etc.

Una de les últimes activitats dins d'aquesta línia d'actuació ha sigut demanar el BIC per al paratge de La Tossa. És importat observar que quan el senyor Flos parla ­i recalquem, parla­ de protecció, està parlant de mínims, els mínims que marca la llei; mentre que des de l'associació es lluita per obtindre la màxima protecció possible, és a dir, la mateixa protecció que actualment té el Puig de la Nau.

La nostra decisió està justificada pels grans valors, no només arqueològics, sinó també naturals, etnològics i paisatgístics que s'hi troben a La Tossa i que el Sr. Flos o no vol o no és capaç de vore.

En canvi, el Sr. Flos sí que ha sigut capaç, junt amb els seus companys de l'equip de govern, d'aprovar en el ple municipal de juliol de 2001 l'exposició pública de l'Estudi d'Impacte Ambiental que va presentar l'empresa promotora que defén, on no es feia cap referència a les restes arqueològiques de La Tossa.

El Sr. Flos vol vore, i així ho manifesta, un acte de defensa del patrimoni per part de l'empresa promotora, en el projecte de prospecció arqueològica que aquesta ha de realitzar. En realitat, executar la prospecció és un requisit necessari per a dur a terme el projecte. La llei de Patrimoni exigeix per a les requalificacions urbanístiques i per qualsevol obra que puga malmetre el patrimoni cultural valencià, la realització d'uns estudis previs a càrrec de l'empresa promotora i controlats per la conselleria. Per tant, no és una deferència de l'empresa cap el nostre patrimoni sinó que és una obligació legal.

Som conscients que les declaracions del Sr. Flos exigeixen una resposta més extensa que la que ací presentem. Com que el temps, i l'espai és limitat, us oferim aquest primer avanç. Em breu us donarem a conèixer una anàlisi més exhaustiva on demostrarem la inexactitud de les manifestacions del regidor.

© Copyright 2002-2007 Associació Salvem La Tossa