Associació Salvem La Tossa


Dies esperant la resposta de l'Alcalde a la Carta Oberta
008165
 
Salvem La Tossa del Camp de golf & la macrourbanització

 

L'objectiu immediat de l'associació és protegir el paratge de la Tossa de la inconscient instal·lació d'un camp de golf. Instal·lació que es fa amb una finalitat pura i exclusivament lucrativa sense tindre en compte l'opinió ni la voluntat dels afectats ja siguen veïns de Benicarló o propietaris dels terrenys.

Des de l'associació volem advertir a tots els nostres veïns con-ciutadans que, contràriament a la versió oficial, els afectats pel camp de golf de la Tossa som tots els benicarlandos i no únicament els propietaris.

És ben cert que els propietaris estan directament afectats perquè veuen amenaçat el seu patrimoni i, allò més important, veuen com se'ls agredeix la seua llibertat de decidir que volen fer amb les seues terres nómes per afavorir els interessos d'una empresa privada. Però, és també cert, que l'impacte de la construcció d'un camp de golf incidirà directament en tots els habitants de Benicarló.

El malbaratament dels recursos hídrics que comporta mantindre un camp de golf a una zona, la nostra zona, amb cada cop més mancança d'aigua, repercutirà en la qualitat de vida dels ciutadans de Benicarló i en la font de subsistència dels nostres llauradors.

La destrucció del poblat íber amb la construcció del camp de golf representa l'aniquil·lació d'una part important del nostre llegat històric i cultural. Un llegat que no pot estar de cap manera supeditat a la voracitat especuladora d'uns pocs. Un llegat que ens pertany a tots i pel qual l'administració pública hauria de preocupar-se de recuperar-lo i presevar-lo.

El creixement incontrol·lat de població flotant que es produirà amb la urbanització del camp de golf produirà un augment de les necessitats d'aigua que amb els actuals recursos hídrics no es possible suportar. També es produirà un increment en la demanda de recursos energètics. La contaminació per emissions de gasos també augmentarà. La densitat de trànsit, ja de per sí alta, s'elevarà.

La privatització de 1.500.000 de m2 de superfície per a la implantació del camp de golf conduirà a restringir l'accés a un paratge que avui en dia està obert la visita de qualsevol persona.

La destrucció del paissatge que es farà amb l'assentament del camp de golf serà irreversible. Per culpa de les actuacions urbanístiques irresponsables que han anat acabant progressivament amb els paratges naturals, els indrets amb una remarcada bellesa paissatjística com La Tossa esdevenen en una font de riquesa real. El paissatge que ens han llegat els nostres avantpassats és nostre. Ningú té dret a apropiar-se de la nostra riquesa.

El Camp de Golf vist per l'Ajuntament

Si voleu veure tota la informació que ofereix l'Ajuntament de Benicarló sobre el camp de Golf punxeu ací.

© Copyright 2002-2007 Associació Salvem La Tossa