Associació Salvem La Tossa


Dies esperant la resposta de l'Alcalde a la Carta Oberta
008103
 
Roda de premsa - Sol·licitud de declaració de BIC per a La Tossa

 

10 febrer 2003

Com sabeu, Salvem La Tossa és una associació fundada per a protegir el patrimoni històric, cultural, mediambiental i social de Benicarló, i per defensar el paratge de la Tossa de la construcció d'una macrourbanització amb un camp de golf.

Des de l'inici hem dut una línia d'acció combinant la informació i la reivindicació. S'han publicat una sèrie d'articles de premsa, s'ha realitzat un cicle de conferències, una sortida a La Tossa, una jornada al carrer (el Rebrot de La Tossa)...

Com accions reivindicatives hem assistit a tots els plens municipals, el recolzament a la Marxa Blava i participació en la manifestació a València en contra del Pla Hidrològic Nacional i en favor d'una Nova Cultura de l'Aigua, també en la Universitat d'Estiu de La Punta... Darrerament ens hem adherit en la Plataforma per la Participació Ciutadana. I seguim treballant per La Tossa.

Bé d'Interés Cultural

Una de les darreres accions ha sigut la sol·licitud a Conselleria de Cultura de la Declaració de Be d'Interès Cultural (BIC) per al paratge de La Tossa.

El BIC és una figura legal de protecció contemplada per la Llei Valenciana del Patrimoni Cultural de 1998. La nostra associació demana que el paratge de La Tossa tinga el mateix nivell de protecció que el Puig de la Nau.

La Tossa compta amb les restes d'un poblat iber emmurallat de 4500 metres quadrats d'extensió. S'han trobat restes dels segles VI i II adC. Hi ha constància de l'existència d'una Necròpolis del segle VI adC., una mina de ferro i una pedrera possiblement iberes.

Com a valors etnològics del paratge hi trobem un gran nombre de casetes de volta, construccions de pedra seca com marges, cocós, tres forns de calç, ...

A banda dels valors paisatgístics, aquesta zona compta amb el major nombre de carrasques de grans dimensions del terme municipal. També hi trobem altres plantes protegides com el maragalló, timonet i altres aromàtiques.

Coneixedors d'aquests valors i acomplint la nostra obligació legal, el 24 de maig de 2002 vam enviar una carta a tots els regidors de l'Ajuntament de Benicarló, advertint-los de l'evident perill que representava per al paratge de La Tossa la construcció d'una macrourbanització amb un camp de golf.

Ja han passat 8 mesos i l'Ajuntament de Benicarló, en concret el regidor de Cultura Francisco Flos, no han pres cap mesura efectiva per salvaguardar el paratge tal com mana la llei.

En conseqüència la nostra associació va sol·licitar la declaració de BIC per al paratge de La Tossa el dia 24 de gener de 2003 davant de la Conselleria de Cultura.

Novetats en la tramitació de l'expedient

A més de la sol·licitud del BIC, membres de l'associació han revisat els expedients de l'Homologació i del PAI de La Tossa en diverses ocasions.

Hem pogut comprovar que el procediment administratiu no està parat, entren i surten documents de forma continuada.

L'empresa promotora ha presentat diversos informes tècnics per recolzar el seu projecte. Nosaltres no tenim l'opció d'al·legar o contrarestar de manera efectiva aquests estudis.

En altres ocasions no hem pogut exercir el nostre dret d'al·legar perquè no se'ns ha comunicat per part de l'Ajuntament la incorporació a l'expedient de nova documentació.

En concret, el document enviat per la Conselleria de Cultura a l'Ajuntament, amb nombre de registre d'entrada 19820, donava l'opció d'interposar un recurs que no vam poder dur a terme per no ser coneixedors dins del termini marcat.

L'associació Salvem La Tossa, amb més 100 membres, recolzada per més de 4000 signatures i amb més de 2600 al·legacions presentades al projecte, considera que es mereix el mateix tracte que l'empresa promotora, en quant a la comunicació, per part de l'Ajuntament, de la tramitació del projecte.

© Copyright 2002-2007 Associació Salvem La Tossa