Associació Salvem La Tossa


Dies esperant la resposta de l'Alcalde a la Carta Oberta
008134
 
Documentació

 

Benicarló segle XXI, cap a la sostenibilitat

Pere Bausà i Arlandes

El Benicarló del segle XXI s'està configurant en l'actualitat. Grans operacions urbanístiques estan en marxa: el port esportiu i les edificacions dels voltants de l'auditori, la urbanització de la partida Povet, el complex comercial Costa Azahar a l'antiga fàbrica Palau, la Ciutat Sènior a la partida Sant Gregori i la urbanització amb camp de golf a la Tossa Terrazahar Golf-Resorts. Tots aquests projectes, residencials, comercials i d'oci, sembla que canviaran l'estructura econòmica local d'una economia equilibrada on participen significativament l'agricultura, la pesca, la indústria i els serveis passaríem a una altra dominada pel sector terciari, concretament pel turístic. Però ara mateix, el sector econòmic estel.lar és, sense dubte, el de la construcció i afins. Tot açò portarà un creixement econòmic i de població a la ciutat. És açò creixement desbocat, que busca un benefici a curt termini, o un model de desenvolupament sostenible?

Un objectiu estratègic de la Unió Europea per al període 2000-2005 és que l'economia europea es basi en una estratègia de desenvolupament sostenible (document "Fer una nova Europa"). En aquest sentit el govern espanyol, recentment, ha iniciat el procés d'elaboració d'una Estratègia Espanyola de Desenvolupament Sostenible per als propers 25 anys, El Consell Valencià ha assenyalat, també, que "impregnarà" de sostenibilitat tots els seus plans i projectes. Esperem que tot açò no es quedi només en una qüestió nominal i d'imatge.

Com a resposta a la crisi mediambiental i social que ha dut el model econòmic de creixement permanent del segle XIX i XX, aparegué a finals del vuitanta el concepte de desenvolupament sostenible. Aquest model econòmic pretén satisfer les nostres necessitats sense comprometre les de generacions futures, creant un món materialment suficient, econòmicament viable, ecològicament perdurable i socialment equitatiu. A més a més, el consum de recursos ha de ser més baix que la seua renovació - aigua per exemple -, reduint el màxim la utilització dels no renovables com els combustibles, el sòl o els paisatges. La generació de residus no serà major que la capacitat d'assimilació de l'entorn; parlem tant d'emissions gasoses, aigües fecals o residus sòlids.

Les noves construccions que s'estan fent o faran, tindran dret a tots els serveis municipals per estar en sòl urbà com aigua, llum, recollida de fem... A l'any 2000 es van consumir a Benicarló 2,76 Hm3 d'aigua potable abastats principalment pel pou del Corral del Petiquillo a partir de l'aqüífer profund calcari. Sols la urbanització Terrazahar , tindrà unes necessitats de 0,7 a 1 Hm3 anuals d'aigua potable. Podrà l'aqüífer, amb problemes puntuals d'intrusió marina, i el servei d'aigües municipal assumir un increment tant important en el consum?

L'electricitat es genera en centrals tèrmiques i nuclears, de fonts d'energia no renovables. La capacitat de generació estatal és gran, però les línies de transport i estacions transformadores no són suficients. Una gran demanda de ben segur que incrementarà els talls de llum que ja es pateixen, com impacte local, i agreujarà l'efecte hivernacle per les emissions de biòxid de carboni. Amb un increment de població, la mobilitat dins de Benicarló empitjorarà tant per als vianants, ciclistes com automobilistes. Les darreres mesures per incrementar les places d'aparcament, pàrking i ORA en més carrers seran clarament insuficients. Gràcies al centre comercial Costa Azahar i un altre projectat a Vinaròs, la N-340 serà molt més perillosa. A més, molts d'aquests projectes necessitaran un millorament de les infrastructures viàries: rotondes d'accés, ampliació i pavimentació de les carreteres que en alguns casos són estrets camins rurals. I qui pagarà tot açò? Cada nou resident produirà 1,5 quilos de residus sòlids diaris. El Pla Zonal de Residus de la zona I, ja està redactat i decidits els sistemes de gestió. Només a Benicarló, per aquests projectes pot haver un increment diari de més de 30 Tm de residus sòlids. Les instal.lacions previstes seran insuficients abans d'entrar en funcionament? A l'any 2000 Benicarló va produir 2,1 Hm3 d'aigües fecals; amb l'increment de població poden superar-se els 3 Hm3. Sembla que l'EDAR prevista serà suficient, però caldrà fer els col.lectors i obres de connexió a la xarxa.

Hi haurà un increment en el consum de recursos i en la producció de residus. A més de consumir sòl i alterar de forma greu el paisatge. La iniciativa privada desborda la feble planificació pública, imposant un model de creixement insostenible.

© Copyright 2002-2007 Associació Salvem La Tossa