Associació Salvem La Tossa


Dies esperant la resposta de l'Alcalde a la Carta Oberta
008165
 
La Tossa és cosa de tots

 

Ja han passat deu mesos des que l'Ajuntament de Benicarló va iniciar el procés de tramitació del PAI (Programa d'Actuació Integrada) denominat ''La Tossa Campo de Golf''. Aquest PAI, promogut per una empresa privada, preveu construir un camp de golf i, al seu voltant, una macrourbanització capaç d'allotjar més de 14.000 persones. La quantitat de terreny que es necessitarà, un milió i mig de metres quadrats en números rodons, supera l'extensió total de l'actual nucli urbà de Benicarló.

Els terrenys escollits per l'empresa per ubicar les construccions actualment són forestals o d'ús agrícola sense possibilitat de ser urbanitzats. Perquè l'empresa puga executar aquest PAI, l'Ajuntament ha de requalificar aquests terrenys i convertir-los en urbanitzables. Per fer aquesta requalificació l'Ajuntament ha posat en exposició pública l'homologació del PGOU (Pla General d'Ordenació Urbana) i l'Estudi d'Impacte Ambiental adjunt. Durant el període d'exposició pública qualssevol persona pot presentar les al·legacions que crega convenients per ficar en coneixement de l'administració totes aquelles irregularitats o il·legalitats que haja detectat.

Des que es va presentar aquest projecte, des de diversos sectors de la societat s'ha vingut apel·lant a la consciència social amb l'objectiu d'aturar-lo i ara sembla que comença a donar fruits. El dilluns 20 de maig va acabar el termini per a presentar al·legacions. Entre gent de Benicarló, veïns de la comarca, grups polítics, empreses i associacions diverses se'n van presentar més de 2.600. És la primera vegada en la història de Benicarló que té lloc un fet d'aquesta magnitud. Un nombrós col·lectiu de persones es considera afectada per una decisió política relacionada amb el planejament urbanístic de la nostra ciutat i reacciona en cadena amb l'única finalitat d'aconseguir que se'ls considere a l'hora de decidir el futur del seu municipi, i per tant, el seu propi futur.

Potser quan es va presentar el PAI, valorant el reduït nombre de propietaris que es veurien afectats, algú podia imaginar que no provocaria cap tipus de resposta ciutadana. Però el pas del temps s'ha encarregat de confirmar tot el contrari. Un bon nombre de persones de condició social diversa, moltes d'elles no propietaries de terrenys afectats pel PAI, s'han organitzat per treballar conjuntament amb el mateix objectiu. S'han recollit milers de signatures en oposició al camp de golf i la macrourbanització. El camp de golf o La Tossa ha despertat l'interés dels veïns de Benicarló i ja forma part del dia a dia de la nostra ciutat. Al voltant de La Tossa s'han celebrat conferències, xerrades, debats, concursos, exposicions i excursions. La Tossa s'ha convertit en un dels clàssics de les tertúlies del café; ompli les graelles de la programació televisiva i radiofònica local amb entrevistes, rodes de premsa i declaracions; s'han publicat dotzenes d'articles d'informació, d'opinió i de divulgació en la premsa local i provincial. La problemàtica de La Tossa ha anat més enllà de la ratlla del terme i ha esdevingut fins i tot qüestió de debat polític a nivell autonòmic.

Les raons d'aquesta inquietud social les podem trobar en l'interés que provoquen aspectes com l'aprofitament dels recursos hídrics, la salvaguarda del patrimoni històric i cultural, la conservació dels signes d'identitat, la protecció del medi ambient, l'actuació dels representats públics, l'economia, el dret a la propietat privada, el trànsit, la contaminació, etc.

S'ha fet evident que no estem davant d'una qüestió trivial. La ciutadania està demostrant que és conscient de les repercusions que l'execució o no d'aquest projecte tindrà per al seu futur i està mostrant que és capaç de fer-se sentir. Ara cal que els representants de la voluntat popular siguen capaços d'escoltar-la.

Benicarló, juny de 2002

© Copyright 2002-2007 Associació Salvem La Tossa