Associació Salvem La Tossa


Dies esperant la resposta de l'Alcalde a la Carta Oberta
008165
 
Un traje a mida

 

A ningú se li escapa que la finalitat d'una empresa és generar beneficis per als seus propietaris o accionistes. Lògicament, si un grup de persones decideix crear una empresa, ho fa amb la intenció de guanyar diners. Si el motiu fóra un altre, segurament crearien un club, una ONG o una associació, per dir algunes possibilitats.

La promotora Terrazahar Golf & Resorts, sl, per la seua naturalesa empresarial existeix per aconseguir uns guanys econòmics que vagen a parar a les mans dels seus propietaris. Pel que públicament se sap, la única manera que ha previst aquesta empresa per obtindre beneficis és construir un camp de golf i envoltar-lo amb una quantitat d'apartaments, xalets, hotels i construccions diverses on es podrien allotjar més de 14.000 persones. Per poder-ho posar en pràctica, la promotora requereix al voltant d'1.500.000 de m2 de sòl. Però, aquest sòl ha de ser urbanitzable, és a dir, l'administració pública ha hagut de declarar-lo apte per a ser edificat. Com que l'Ajuntament de Benicarló no havia previst la conveniència d'urbanitzar tota aquesta quantitat de terreny - quantitat de m2 que superior a l'extensió de l'actual nucli urbà de la nostra ciutat -, la promotora no podia satisfer les seues pretensions.

Ara bé, quan Terrazahar Golf & Resorts va presentar el seu projecte a l'Ajuntament, l'equip de govern municipal de sobte, i amb urgència, va canviar d'opinió: els ciutadans de Benicarló necessitem 1.500.000 de m2 més per edificar-los. Uns pocs dies abans no ens calien. Ràpidament, l'Ajuntament va posar en funcionament la maquinària administrativa per intentar adaptar el Pla General d'Ordrenació Urbana a la legislació vigent i, de passada, requalificar el sòl que li havia indicat la promotora.

A més, en tot aquest procés de requalificació de terrenys ens hem de fixar en un detall: no només el govern municipal intenta requalificar la quantitat de sòl que vol la promotora sinó que, a més a més, ho pretén fer exactament a la zona que la promotora vol que es faça.

I tot això succeeix, quan encara no fa ni 3 mesos, tots els partits polítics de la corporació municipal en sessió plenària es van comprometre a revisar el PGOU per programar el futur desenvolupament urbanístic de Benicarló, és a dir, establir on es podrà construir, on no es podrà i de quina manera s'haurà de fer. Aleshores, per què l'equip de govern, amb Jaime Mundo al capdavant, fa del cas de La Tossa, una excepció i no es planteja incloure'l en eixa planificació global? Per què no es vol que tots els col·lectius afectats participen en el disseny de la nostra ciutat?

La implantació del camp de golf i de la macrourbanització de Terrazahar Golf & Resorts té implicacions que van més enllà de l'aniquil·lació del paratge de La Tossa, de la destrucció de patrimoni cultural, de la pèrdua de signes d'identitat del nostre poble i de la merma de la qualitat de vida dels que formem Benicarló. Tots els ciutadans de Benicarló tenim a dir. Tots tenim el dret, fins i tot l'obligació, de fer poble. Benicarló, agost de 2002

© Copyright 2002-2007 Associació Salvem La Tossa