Associació Salvem La Tossa


Dies esperant la resposta de l'Alcalde a la Carta Oberta
008165
 
I Cicle de Conferències al voltant de La Tossa

 

Noves perspectives sobre la regeneració del bosc a Castelló

Josep Pons i Portolés (Llicenciat en Ciències Biològiques)

El passat 19 de juny, al saló d'actes de la Caixa Rural de Benicarló, un nombrós públic va tindre l'oportunitat d'assistir a una conferència dedicada a les ``Noves perspectives sobre la regeneració del bosc a Castelló'' enmarcada en el I Cicle de Conferències al Voltant de la Tossa, que organitza l'associació Salvem La Tossa.

Josep Pons, llicenciat en Ciències Biològiques per la Universitat de València, va parlar del projecte d'investigació que està realitzant a la Pobla Tornesa sobre els factors que incideixen en la regeneració de la vegetació mediterrània i les estratègies més adients per repoblar els boscs mediterranis. L'originalitat del seu estudi que considera globalment les interrelacions que es donen entre les diferents varietats de vegetació que conformen un bosc mediterrani i la fauna que l'habita, l'ha dut a plantejar noves estrategies de repoblació de paratges mediterranis més efectives i rendibles.

La vegetació mediterrània, que representa només l'1% del total de la vegetació mundial, està molt exposada a patir l'acció de l'home per ubicar-se habitualment en zones molt poblades. Aquest tipus de vegetació està molt bén adaptada als incendis amb mecanismes de defensa com la surera, de rebrot com el margalló o de germinació com el pi. Els estudis del biòleg li han permés determinar la importància del gaig - arrendajo en castellà -, capaç de sembrar 5000 bellotes noves cada any de les quals en germinaran 1000, en l'expansió de les carrasques i els efectes negatius de l'herba i dels rossegadors sobre el seu creixement.

Front els mètodes convencionals de reforestar amb pi les zones incendiades o abandonades, proposa la regeneració dels boscs amb diversitat de plantes mediterrànies barrejant les carrasques i els pins. D'aquesta manera es garanteix la supervivència del bosc front una major varietat d'agressions - incendis, sequera, plagues, ... -. També està estudiant la viabilitat de combinar l'activitat ramadera amb la reforestació aprofitant les zones de pastura per plantar carrasques i l'efecte de la pastura per netejar d'herbes les carrasques en creixement. D'aquesta manera els fons destinats a la reforestació i a la ramaderia reportarien majors beneficis.

© Copyright 2002-2007 Associació Salvem La Tossa